Неки од наших чланова са вама су поделили своје разлоге придруживања нашој Заједници и шта уопште значи то када кажемо да је Отац најважнија карика на акцијама које правимо.